Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Hoedanigheid

 

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de genoemde hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.


   

 

Hoedanigheid mediator

 

De mediator, zich bezig houdende met mediation, training, coaching, procesbegeleiding, supervisie en/of counceling. Leden van de beroepsvereniging genieten een premievoordeel.


Uitbreiding hoedanigheid

 

De mogelijkheid bestaat om de hoedanigheid verder uit te breiden. Mocht u afwijkende werkzaamheden uitvoeren en u wenst deze werkzaamheden onder de dekking te laten vallen, dan is het verstandig om hiervan melding te maken.

Werkzaamheden die niet onder de genoemde hoedanigheid geschaard worden, zijn niet verzekerd. Uitbreiding van de hoedanigheid is mogelijk, soms zelfs zonder meerpremie. Neem contact met ons op voor meer informatie.