Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Verzekeraar

 

Hiscox is een internationale A rated verzekeraar met een uitzonderlijk hoog service niveau. Hiscox is van oorsprong een Brits bedrijf, maar de Nederlandse klanten worden bediend vanuit de vestiging in Amsterdam. "Het gaat ons niet om wat we verzekeren, maar om wie we verzekeren". Door deze zorgvuldige selectie van cliënten betaalt de klant niet mee aan de onzorgvuldigheid van anderen.

 

Locale marktkennis, wereldwijde ervaring
Hiscox koppelt de wereldwijde ervaring aan de lokale expertise over de Nederlandse verzekeringsmarkt. Hierdoor kan Hiscox ook de Nederlandse klanten een gespecialiseerd lokaal product bieden. Deze benadering en doelgerichtheid hebben Hiscox doen uitgroeien van een kleine organisatie binnen Lloyds of London, honderd jaar geleden, tot een dynamische internationale verzekeringsgroep van naam met vestigingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Guernsey, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal, Zweden, Amerika en Bermuda.

Al meer dan 25 jaar bevindt Hiscox zich in Nederland. Eerst door middel van een Nederlandse assuradeur en later, in 1999, door een kantoor op de Assurantiebeurs. De ervaring die Hiscox in de loop van de jaren heeft opgebouwd zorgt ervoor dat Hiscox de producten beter kan aanpassen aan de verwachtingen die de Nederlandse markt stelt.

 

Maatwerk
De producten van Hiscox zijn op maat gesneden en voldoen aan het meest brede wensenpakket van Hiscox klanten. Bovendien weet Hiscox wat er leeft in de doelgroep en maakt Hiscox gebruik van externe specialisten om het serviceniveau naar een hoger niveau te tillen.

Longterm commitment, met aandacht voor de relatie
Het beleid van Hiscox is erop gericht uw commerciële belangen te waarborgen. De bescherming van de reputatie van uw bedrijf en de relatie met uw klant heeft topprioriteit.
De claimsfilosofie van Hiscox wijkt sterk af van de norm, waar andere verzekeraars bij een claim direct gaan zoeken naar uitsluitingen, is bij Hiscox dekking het uitgangspunt.

 

Claimshandling

Als er in een zaak verweer gevoerd moet worden, doen de gespecialiseerde schadebehandelaren van Hiscox dat en indien nodig, zorgt Hiscox voor de beste advocaten. Advocaten die bovendien gespecialiseerd zijn in uw beroep. Heeft het verweer geen succes, dan dekt Hiscox de schade die uit de aansprakelijkheidsstelling voortvloeit.

 

Contactgegevens

Hiscox Nederland
Arent Janszoon Ernststraat 595B
1082 LD Amsterdam

Postbus 87033
1080 JA Amsterdam
The Netherlands

Telelfoon   020 517 0700
E-mail: hiscox.info@hiscox.nl

Hiscox is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer 12012478.